ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

  01-01-2005 ರಿಂದ ಜೀವಸಾರ್ಥಕಥೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಾರಾಂಶ
 
ವರ್ಷವಾರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ
2005
2006
2007 3
2008 2
2009 11
2010 8
2011 6
2012 17
2013 18
2014 39
2015 60
2016 70
2017 68
2018 89
2019 105
2020 35
2021 70
2022 56
ಒಟ್ಟು 657

ದಾನಿಗಳಿಂದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ 976
ಯಕೃತ್ತು 568
ಹೃದಯ 168
ಶ್ವಾಸಕೋಶ 67
ಸಣ್ಣ ಕರುಳು 6
ಕೈ 1
ಒಟ್ಟು 1786

ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಬಹುಅಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ 4
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕಗ್ರಂಥಿ 18
ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ 31
ಒಟ್ಟು 53

ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸ್ಕಿನ್ 36
ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳು 264
ಕಾರ್ನಿಯಸ್ 1013
ಒಟ್ಟು 1313

   
No of Visits: 344624

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

Up Down

Donors Pledge Count

As On: 04-07-2022
11436